• Anmälan till Naturbrukskonferensen 2012

  • Ange följande rutor om ni åker bil så att vi kan koordinera samåkning

  • I priset ingår nattlogi på golvet i skolan, medtag liggunderlag och sovsäck. 

    Annars bokar ni ert boende på egen hand, de alternativ som finns kan ni hitta pådenna sida

    Deltagaravgiften är 350 kr och i den ingår mat, kulturprogram och konferens. Den betalas på plats. 

    Det kan komma att finnas möjlighet till reseersättning för de som inte kan få sin resa betald av egen organisation. Mer information kommer senare. 


  • Should be Empty: