Demokrati och kooperation

Kurs på Färnebo folkhögskola 26 - 27 januari 2013

Denna kurs syftar till att lära ut det demokratiska samarbetets grunder. Kursen är upplagd som en process där deltagarna succesivt får lösa ett antal uppgifter. Målet är att bygga grunden till en demokratisk organisation. Kursen är öppen för alla som vill fördjupa sin förståelse av vad demokrati är. Speciellt inbjudna är aktivister engagerade i Naturbruksrörelsen.

Kursen kan också beskrivas som en behörighetsprocess, en process där deltagarna utforskar hur en grupp upprättar sin egen auktoritet. Demokratins motsats är hierarkin där makt och ansvar är fördelat ojämlikt i en organisation.

Kursledare är Thorsten Laxvik från Nipakademin, Mathias Wogenius från Naturbruksrörelsen kommer vara observatör. Har du frågor om kursinnehållet ring Thorsten på tel.0705/200761.

Kursen kostar: 600 kr inklusive mat och boende i säng (dubbelrum).

Anmälan sker till Mathias Wogenius på tel. 0760/061126 eller mathias.wogenius@gmail.com. Sätt in deltagaravgiften på bankgiro 5879-5204 och märk med ditt namn och ”demokratikurs”. Ange allergi, om du är vegetarian eller andra önskemål i anmälan

Österfärnebo ligger vid Dalälven mellan Gävle och Uppsala. Bussar till Österfärnebo finns från Sandviken. Bussar från Gävle går till Gysinge där vi kan hämta med bil. Anmäl gärna om du kör egen bil och kan ge någon skjuts.

Arrangörer: Nipakademin tillsammans med Färnebo Folkhögskola.