Naturbrukskonferens 13-15 April 2012

Återta makten över maten och naturbruket

   Hem  |  Program  |  Information  |  Historia   |  Fakta  |  Framtid  | Kalender

Anmäl dig till konferensen här.

Här kan du ladda ner programmet (PDF).

Ladda ner affischen, skriv ut och sätt upp den där du bor.

Om du vill ha in något i programmet så kontakta oss i arrangörskommitten.

Politiskt uttalande
Vi kommer göra ett politisk uttalande från mötet. Vi har bett Tord Björk från BU-utskottet att agera redaktionskommitte. Redaktionsprocessen kommer gå till på följande sätt.

1. Tord Björk kommer skriva ihop ett uppslag till uttalande utifrån
sina känningar av hur rörelsen vill formulera sig.

2. Om man vill vara med och påverka uttalandet och/eller har något man
tycker är viktigt att föra in skall man kontakta Tord.

3. Under konferensen kommer uttalandet att finnas på en anslagstavla
och läsas upp i inledningstalet. På anslagstavlan kan man föra in förslag och genomföra ändringar.

4. På söndag efter konferensen samlas en redaktionsgrupp som det är
fritt att delta i som bestämmer om den slutgiltiga formulering.

5. Diskussionen kommer ske på naturbruksmailinglistan. Klicka här för att gå med i naturbruksmailinglistan.